Wiedza o rodzie

Wiedza o rodzie

Dlaczego ród jest tak ważny?

Niezależnie od tego, jakie mamy relacje ze swoimi krewnymi, czy żyją, czy często ich widujemy i czy o nich cokolwiek wiemy, ród wpływa na nasz los.

W genetycznej pamięci człowieka zapisują się bowiem wszystkie informacje, poczynając od wyglądu zewnętrznego, poprzez temperament, aż do skłonności do określonych zachorowań.

Każdy człowiek jest zwierciadłem swojego rodu, pewnego rodzaju koncentratem wszystkich pozytywnych cech, uzdolnień i życiowych osiągnięć swoich przodków.

Niestety, informacja o ich słabościach, lękach, stratach, a także skutkach wojen, zesłań i represji jest również zapisywana i ma wpływ również i na nasze życie.

Na czym polega praca z rodem?

W naszych czasach większość ludzi jest pozbawiona dostępu do zasobów systemu rodowego i nie zdaje sobie sprawy z tego, że odcinając się od swojego rodu zatrzymujemy strumień energii życiowej, niezbędnej nam nie tylko do szczęścia, ale i po prostu do życia.

Brak połączenia ze swoim rodem skutkuje nie tylko chorobami na poziomie ciała i duszy, ale również tym, że, choć mamy do tego pełne prawo, nie czerpiemy z zasobów, jakie wypracował nasz ród.

A zasoby te są one ogromne, ponieważ opierają się o doświadczenia życiowe tysięcy członków rodu. Wszyscy w rodzie połączeni jesteśmy bowiem nie tylko wspólnymi zadaniami i wyzwaniami, ale też talentami i możliwościami.

Praca z rodem to docieranie do siebie samej/samego przez odblokowanie dostępu do zasobów systemu rodowego. To przywrócenie przepływu energii życiowej, to danie sobie prawa na korzystanie z bogactw wypracowanych przez ród i uzupełnianie go pracą i wkładem własnym.

Od czego zacząć?

Jeśli czujesz, że pomimo nieustających prób i wysiłków w kierunku zmian jest wciąż jakaś trudna do zdefiniowania przeszkoda, uniemożliwiająca Ci życie 
w pełni, warto sprawdzić, czy przyczyną tego nie jest brak dostępu do zasobów, jakie niesie system rodowy.

Zapraszam Cię na kurs, na którym poznasz metody pracy z rodem, które umożliwiają przywrócenie strumienia obfitości w każdym aspekcie: życia osobistego, zawodowego, zdrowia i powodzenia finansowego.

Dzięki kursowi:

  • poczujesz siłę, jaka płynie do Ciebie z rodu,
  • poznasz swoje silne strony, odkryjesz talenty i wyzwania, które związane są z Twoją rolą w systemie rodowym,
  • zrozumiesz, na czym polegają najważniejsze zasady rodowe i w jaki sposób praktycznie wcielać je w życie.
Wiedza o rodzie

O programie kursu

Na kursie dowiesz się między innymi:

  • czym jest ród, jaka jest jego struktura i jakie są zadania poszczególnych członków rodu,
  • jaka jest rola i specyfika każdego pokolenia i jak to na nas wpływa,
  • od czego zacząć pracę z rodem i na jakich poziomach ona przebiega,
  • jakie narzędzia wspierają nas w tym procesie (medytacje, praktyki karmienia przodków, rytuały).

W ramach kursu otrzymujesz:

  • nagrania wideo z wiedzą na temat rodu
  • prace domowe – proste, lecz niezwykle skuteczne praktyki, pozwalające zobaczyć nasze zasoby oraz wyzwania w pracy nad sobą. Są to prace pisemne, praktyki poranne, medytacje, techniki arteterapii, itp.
  • dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie możesz dzielić się swoimi wrażeniami i odczuciami, otrzymać wsparcie i wymieniać się informacjami