Zapraszam Cię na warsztaty on-line

Warsztaty on-line trwają ok 2-3 godziny i odbywają się w zamkniętym pokoju webinarowym, do którego dostęp mają tylko uczestnicy kursu po zakupie biletów.

W procesie tym towarzyszą nam gry transformacyjne, talie kart, różnego rodzaju ćwiczenia i medytacje.

Dotykamy konkretnych ważnych tematów (np. przeznaczenie rodowe, zdrowie, finanse itd.) i dzięki praktykom, które wspólnie przechodzimy, otrzymujemy odpowiedzi na swoje pytania, transformujemy przekonania, przyglądamy się temu, co potrzebuje naszej uwagi.

Spotkanie jest nagrywane, uczestnicy dostają link do nagrania w ciągu doby od zakończenia webinaru. Nagranie jest dostępne przez 14 dni.

Nagrania poprzednich warsztatów

Warto wiedzieć, czym jest rodowe przeznaczenie i poznać je. Dlaczego? Bo realizując je, nie tylko rozwijamy swoje własne uzdolnienia, ale i mamy wsparcie całego systemu rodowego.

Na tym warsztacie:
– dowiesz się, czym jest rodowe przeznaczenie i skąd wiedzieć, jaka jest Twoja rola w rodzie
– poczujesz co to znaczy być częścią rodu i czerpać z jego zasobów
– zrozumiesz, czym są rodowe zasoby i jak do nich dotrzeć.

W tym procesie towarzyszy nam gra transformacyjna „Ród i Dar”.

Słowiańska