Czy korzystasz z energii swojego rodu?

Czy znasz historię pochodzenia Twojego imienia (kto je wybrał i dlaczego)?

Czy w Twoim rodzie starsze pokolenie jest szanowane przez młodsze?

Czy czujesz wdzięczność do swoich rodziców?

Czy potrafisz powiedzieć swoim rodzicom, że jest Ci trudno i przykro wobec ich konkretnego zachowania?

Czy zbierasz dane o życiu swoich przodków?

Czy odmawiasz regularnie modlitwy w intencji swoich przodków?

Ilu przodków w linii prostej (rodzice, dziadkowie, babcie, pradziadkowie, prababcie itd., bez rodzeństwa) znasz z imienia i nazwiska?

Czy w Twojej najbliższe rodzinie są osoby, o których się nie wspomina, które „przyniosły wstyd” (alkoholicy, osoby zaginione, kryminaliści, osoby bezdomne itd.)?

Czy znane Ci są przypadki aborcji lub poronień w Twoim rodzie?

Czy w Twoim rodzie są problemy z płodnością?

Słowiańska