fbpx
 w Relacje, związki

Chciałbym zwrócić się do mężczyzn i wezwać ich do odpowiedzialności, ponieważ to my, mężczyźni, jesteśmy bardziej odpowiedzialni za to, co się dzieje w świecie.

Jeśli w społeczeństwie kobiety są chronione i czują nasze wsparcie, jeśli chronimy je materialnie i emocjonalnie, to one z radością oddają nam energię, a my nie mamy innego wyjścia, jak tylko odnieść sukces.

Wiadomo, że wszyscy mężczyźni, którzy coś osiągnęli mieli błogosławieństwo matek i żon. Kobiety dają siłę, modląc się za mężczyzn, przekazując im energię. Dzięki intuicji kobiet mężczyzna łatwiej rozumie, co się dzieje dookoła niego.

Ale tylko jeśli kobieta jest chroniona i zrelaksowana, otrzymuje dostęp do kanału swojej intuicji.

Gdy kobieta ma do mężczyzny ciągłe pretensje, to znak, że nie przejawia on dostatecznej odpowiedzialności za nią i ona nie czuje się chroniona. Ponieważ natura kobiety to pasywna kontemplacja. Nie mając głębokiego emocjonalnego kontaktu, kobieta odczuwa stan deficytu, dusi się i zaczyna narzekać lub wymagać.

Mężczyzna powinien stworzyć taką atmosferę w życiu kobiety, żeby ta czuła, że on nigdy jej nie zostawi.

Kiedy ona jest tego pewna, pewna, że on zawsze będzie się o nią troszczył, wtedy się relaksuje. I tylko wtedy może stać się bardzo ważnym pomocnikiem w życiu mężczyzny. Może on zwyczajnie zadając jej pytania widzieć, jak bardzo głęboka jest jej intuicja.

To dlatego, że kobieta ma bardzo silną więź z materią.

Mężczyzna jest analitykiem, musi więcej rozumieć, studiować. Kobieta czuje, głęboko, intuicyjnie odczuwa. Dlatego kobiety trzeba chronić.

Jeśli kobiety byłyby chronione, rodziłyby dzieci, które miałyby dostatecznie dużo miłości macierzyńskiej.

Każdy członek społeczeństwa miałby uczucie, że świat jest sprzyjający, że mnie kocha, że mnie przyjmuje. To uczucie przychodzi poprzez dobry bliski kontakt z matką, kiedy matka długo karmi piersią, tak długo, jak chce tego dziecko. Kiedy ma ten głęboki kontakt, wtedy stopniowo poprzez matkę dziecko zaczyna przyjmować i szanować ojca.

Ponieważ matka jest chroniona przez męża.

I zaczyna szanować głęboko ojca i budować wewnętrzną hierarchię ważności i porządku.

Jest bardzo prawdopodobne, że taki człowiek sam stanie się dobrym mężem i ojcem, czy matką i żoną. Wszystkie społeczno-ekonomiczne mechanizmy zaczynają działać prawidłowo, kiedy nie ma uczucia  wewnętrznego braku, który przenosimy na różne sfery naszego życia, próbując kompensować ten ból, który wynieśliśmy ze swojej rodziny, realizować te potrzeby, których nie mogliśmy zrealizować w dzieciństwie.

Wielu z nas żyje z oczekiwaniem szczęśliwej przyszłości, próbując ten wewnętrzny deficyt zapełnić jakimiś przedmiotami, ale czujemy, że to nijak nie polepsza naszego stanu. Nie możemy się tym nasycić.

A w rzeczywistości, jeśli instytucja rodziny się odradza, to wszystko zaczyna się harmonijnie układać. Ale to się stanie, według mnie tylko poprzez osobowość jednostki, przez rozwój osobisty, przez wewnętrzne wzrastanie. Bardzo w to wierzę i wierzę w to, że każdy z nas dokonując wysiłku w swoim rozwoju przynosi dobro wszystkim otaczającym ludziom.

Autor: Dimitrij Pszonko, terapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Praktycznej Psychologii, coach.

Tłumaczenie: Anna Wrzesińska

Jeśli chcesz skopiować fragment tekstu lub udostępnić go w całości, dodaj proszę pod nim imię i nazwisko autora, tłumacza oraz adres: www.slowianska.pl

Najnowsze artykuły
Słowiańska